“Het leven is net als de tijd,
maar slechts één gaat eeuwig door,
dus gebruik de ander volop.“